Sankanai Furniture

Sankanai Furniture

416-264-9642
2563 Eglinton Ave
Toronto, Ontario
M1k 2s3

Click to view full details

Business Hours

Monday : 11:00AM - 08:30PM
Tuesday : 11:00AM - 08:30PM
Wednesday: 11:00AM - 08:30PM
Thursday : 11:00AM - 08:30PM
Friday : 11:00AM - 08:30PM
Saturday : 11:00AM - 08:30PM
Sunday : 11:00AM - 08:30PM

Mattress

Furniture Sales